Oppdragsgiver

Selsbakkhøgda BRL

Kategori

Leiligheter

Utført år

2017

Prosjektbeskrivelse

Leveranse av elektronisk avlåsning på 70 hovedinnganger, 140 kjellerdører, 560 leiligheter og 560 postkasser.

Egenskaper