View Post

Selsbakkhøgda Borettslag

Oppdragsgiver Selsbakkhøgda BRL Kategori Leiligheter Utført år 2017 Prosjektbeskrivelse Leveranse av elektronisk avlåsning på 70 hovedinnganger, 140 kjellerdører, 560 leiligheter og 560 postkasser.