Vi utfører service og vedlikehold for våre kunder.

For å oppnå sikker drift og maksimal levetid kreves regelmessig service og vedlikehold.
Enkelte produkter har også dette som en forutsetning for at garantier skal være gjeldende.

I henhold til “Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” plikter eier og bruker å utføre kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner utført av kvalifisert personell.

Behov for service?

Komplette serviceavtaler i henhold til gjeldende forskrifter kan tilbys på følgende produkter:

  • Automatiske slag- og skyvedører
  • Brann og rømningsdører
  • Elektroniske dørmiljøer
  • Mekaniske dørmiljøer
  • Adgangskontrollanlegg
  • Alarmanlegg
  • Kameraovervåkning